Były Burmistrz Golczewa Andrzej Danieluk, była sekretarz gminy Nowogard Edyta Biernat oraz Grzegorz Szczudło to nazwiska osób, które zakwalifikowały się do kolejnego etapu naboru na stanowisko dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Kamieniu Pomorskim.

Nowy dyrektor musi posiadać obywatelstwo polskie, nieposzlakowaną opinię, niekaralność, zdolność do czynności prawnej odpowiednie wykształcenie oraz staż pracy. Będzie on odpowiedzialny za kierowanie MOSiRem, realizację zadań własnych Gminy Kamień Pomorski i zleconych gminie z zakresu kultury fizycznej i sportu, rekreacji i turystyki, zarządzanie wydzieloną częścią mienia komunalnego, prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej potrzeby sportowe i rekreacyjne mieszkańców, promocję gminy poprzez sport.