Trwają procedury odbiorowe nowych odcinków rowerowej Trasy Wokół Zalewu Szczecińskiego. W ramach zakończonej budowy powstały brakujące odcinki między miejscowościami Wapnicą Łubczewem, Sułominem i Wolinem oraz krótki odcinek w Recławiu. 

Budowa i oznakowanie objęły tym razem odcinki o łącznej długości 12,8 kilometra. Oznakowane odcinki biegnące z Międzyzdrojów na południe, kończyły się do tej pory za Wapnicą. Teraz przez Woliński Park Narodowy dojedziemy już rowerem do samej stolicy Wikingów – Wolina.

W lesie za Wapnicą, w miejscu dotychczasowej drogi gruntowej, powstała 5,2-kilometrowa droga rowerowa z nawierzchnią z kruszywa. Jej szerokość waha się od 3 do 3,5 m. Teren, przez który wytyczono trasę położony jest w Obszarze Natura 2000, gdzie ochronie podlegają przede wszystkim dziko występujące ptaki i ich siedliska.

Zobaczcie jak wygląda ten odcinek Trasy wokół Zalewu Szczecińskiego. Dodajmy, że projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.