Spośród trzech zadań zgłoszonych do Polskiego Ładu przez Powiat Kamieński, decyzją Premiera do dofinansowania został skierowany projekt budowy ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi powiatowej Unin – Wolin. 

Projekt zakłada budowę nowego ciągu dla pieszych i rowerzystów o długości 4 km i szerokości od 2,5 m do 4,0 m. Zadanie obejmuje wykonanie robót ziemnych, montaż krawężników i obrzeży, nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa, a także zjazdów, poboczy oraz oznakowania pionowego i poziomego.

Budowa ciągu umożliwi połączenie istniejącej trasy rowerowej Wokół Zalewu Szczecińskiego i międzynarodowej trasy rowerowej Velo Baltica (EuroVelo 10). Koszt budowy opiewa na kwotę 12 mln złotych, z tej sumy 11,4 mln ma wynieść dofinansowanie zewnętrzne.