Transport do 3.5 tony drewno,piasek,inne elementy.
783610495