– Miał być hotel wraz z restauracją, a jest syf, kiła i mogiła – irytuje się jeden z mieszkańców. A wszystko na jednej z prywatnych działek w centrum Kamienia Pomorskiego.

Były piękne wizualizacje i dalekosiężne plany. Na terenie wczesnośredniowiecznego Grodziska – w miejscu szczególnym dla regionu miało powstać coś wyjątkowego.

– To tutaj w 1124 roku przybył z misją chrystianizacyjną na teren Księstwa Pomorskiego Otton z Bambergu. Teraz przypada 900 – lecie tego wydarzenia, które ukształtowało Pomorze na całe stulecia – tłumaczy Grzegorz Kurka.

Dyrektor Muzuem dodaje, że teren to również otoczenie Osiedla Katedralnego – pierwszego na Pomorzu Zachodnim Pomnika Historii.

– To co obecie oglądamy jest zwykła profanacją miejsca, ale tez policzkiem dla nas mieszkańców – mówi dalej.