Nowy rok na Marinie Kamień Pomorski rozpoczął się pracowicie. Równolegle z przygotowaniami do kolejnego sezonu trwają prace w ramach modernizacji portu rybackiego. Ostatnie dni przyniosły nowe informacje w tym temacie. Nie na określonym odcinku, ale do samego wjazdu przy Bramie Wolińskiej zostanie zmodernizowana ulica Wilków Morskich w Kamieniu Pomorskim. Oprócz tego Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wyraziła zgodę na modernizację terenu tzw. „Dzikiej Plaży”. 

Umowa z ARiMR została podpisana 1,5 roku temu. Główna inwestycja zrealizowana będzie w formule „zaprojektuj i zbuduj”, co oznacza, że zadaniem głównego wykonawcy jest przygotowanie kompletu dokumentacji wykonawczej, uzyskanie wszelkich niezbędnych pozwoleń i realizacja inwestycji polegającej na wybudowaniu ok. 55 metrów nabrzeża dla łodzi rybackich, wybudowaniu magazynów rybackich oraz budynku administracyjno-technicznego a także wyremontowaniu odcinka drogi ul. Wilków Morskich od skrzyżowania z ul. Kilińskiego (przy którym powstanie również parking) do wysokości granicy mariny sezonowej (końca szeregu garaży). Umowę na wykonanie wymienionej inwestycji podpisano 16 marca ubiegłego roku z firmą Hydrobud Adam Dzik. 5 stycznia bieżącego roku, po zakończeniu trwającej dwa miesiące procedurze przetargowej, podpisana została umowa na nadzór inwestorski. Zrealizuje go firma Dom Inżynierski Promis S.A. 

Wielu mieszkańców powie zapewne wreszcie. Z tym trzeba się zgodzić, ale tylko nieliczni wiedzą ile wspólnie z Panem prezesem Mariny, pracownikami, wykonaliśmy pracy aby do tego momentu doprowadzić. To kolejne miejsce w naszym mieście, które w roku bieżącym zmieni swoje oblicze i charakter. Zapewniam, że nie ostatnie, to będzie naprawdę inwestycyjny rok – dodaje Stanisław Kuryłło.

Wykonawca rozpocznie prace budowlane na przełomie marca i kwietnia,. W tym czasie spółka Marina Kamień Pomorski nadal będzie procedowała kolejne postępowania mające na celu wyłonienie wykonawców dodatkowych robót budowlanych. Wszystko przez fakt, iż 10 stycznia podpisano aneks z ARiMR dotyczący rozszerzenia inwestycji o remont dodatkowego odcinka drogi od ulicy Wilków Morskich, aż do połączenia z ulicą Kopernika (pod górę przy Baszcie). W ramach modernizacji portu rybackiego zagospodarowany zostanie również teren zwany przez mieszkańców Kamienia  „Dziką Plażą”. 

W celu realizacji zadań w zakresie podpisanej umowy na modernizację portu rybackiego, w bieżącym roku Marina przeprowadzi kolejne 3-4 postępowania o zamówienie publiczne i kilka innych postępowań zgodnych z obowiązującymi  zasadami konkurencyjności. Niezwykle rygorystyczne przepisy dotyczące zamówień publicznych wymagają od nas dokonywania skomplikowanych i żmudnych analiz prawnych i finansowych, aby inwestycja warta ok. 14 mln netto nie została zagrożona w wyniku zakwestionowania przez instytucję finansującą. Nadmieniam, iż budżet Mariny (roczny obrót firmy to nieco ponad 1 mln netto, zysk oscyluje wokół 6 %)  jest niewspółmiernie mały w stosunku do wartości realizowanej inwestycji. W tych okolicznościach nawet najmniejszy błąd groziłby wstrzymaniem prac lub poniesieniem odpowiedzialności finansowej. Pomimo wielu trudności, mamy świadomość celu, którym jest poprawienie jakości pracy rybaków, wizerunku miasta, zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsca i umożliwienie mieszkańcom korzystania z „Dzikiej Plaży”. Mam również nadzieję, że inwestycja wpłynie na zagospodarowanie całego pasa „nabrzeżnego”  zarówno przed podmioty publiczne jak i prywatne. Atrakcyjne położenie Kamienia Pomorskiego związane z bliskością morza oraz dostępem do Zalewu Kamieńskiego stwarza ogromne możliwości. Poprzez realizację opisanej wyżej inwestycji podjęliśmy i kontynuujemy wysiłki aby  podnieść walory turystyczne i rekreacyjne naszego miasteczka. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem większej ilości szczegółów lub podzieleniem się swoimi spostrzeżeniami zapraszam do kontaktu  s.szwaja@marinakamienpomorski.pl – mówi prezes Sławomir Szwaja.