Już po raz 22 zostanie zorganizowane wydarzenie, które w środowisku gazowniczym uznawane jest jako prestiżowe, jedno z najważniejszych forum wymiany doświadczeń użytkowników rynku gazu, ciepła i energii elektrycznej, miejsce prezentacji najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych branży energetycznej. Gospodarzem tegorocznej konferencji zostaną Międzyzdroje.

Już od ponad 20 lat goszczeni są specjaliści i przedstawiciele branży gazowniczej, ciepłowniczej i energetycznej, przedstawiciele środowisk naukowych oraz producentów urządzeń dla gazownictwa i energetyki. Ubiegłoroczna XXI Konferencja GAZTERM zgromadziła ponad 400 uczestników, przygotowano i wygłoszono ponad 20 referatów i prezentacji dotyczących współpracy gazowej USA – Trójmorze, zagadnień bezpieczeństwa dostaw surowców energetycznych, znaczenia i roli giełdy gazu, przebiegu procesu liberalizacji rynku gazu oraz nowych strategii pro konsumenckich.

Utrzymując międzynarodowy charakter Konferencji GAZTERM w 2019 roku należy zwrócić szczególną uwagę na problematykę związana z gazem ziemnym w basenie Morza Bałtyckiego. Region ten ma w sobie ogromny  potencjał współpracy, szczególnie pomiędzy państwami znajdującymi się na jego północnych i południowych wybrzeżach. Morze Bałtyckie ma obecnie i będzie miało w przyszłości strategiczne znaczenie dla rozwoju polskiego rynku gazu, a także pozostałych państw położonych w głębi Europy Środkowej i Wschodniej. To przez ten akwen prowadzić będzie do Polski nowy korytarz transportu gazu, pochodzącego z różnych niezależnych od siebie źródeł.  Decyduje o tym projekt Bramy Północnej, który wchodzi w kluczową fazę realizacji. Obserwujemy także intensywny proces integracji sąsiednich rynków:  duńskiego i szwedzkiego oraz Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii. W niedalekiej perspektywie Polska, dzięki budowanej infrastrukturze przesyłowej, zyska z nimi bezpośrednie połączenie. Państwa naszego regionu stoją zatem przed ogromną szansą stworzenia bezpiecznego  bałtyckiego obszaru rynkowego. Organizatorzy Konferencji uznali zatem, że wiodącym wydarzeniem GAZTERMU w 2019 roku będzie Bałtycki Szczyt Gazowy. Celem organizatorów jest zaproszenie przedstawicieli rządów państw i  firm gazowniczych z regionu bałtyckiego.

Konferencja rozpocznie się 6 maja w poniedziałek.