Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim 12 głosami „za” przy jednym głosie „wstrzymującym się” wyraziła zgodę na przebudowę ulicy Kopernika. Burmistrz zaznacza, ze gmina nie dokonuje jedynie wymiany nawierzchni ponad kilometrowego odcinka drogi. – Wiem, że koszt tego typu inwestycji poza miastem to 2 – 2,5 mln złotych za kilometr. Należy pamiętać, że nie robimy samej drogi, a wymieniamy sieć wodno-kanalizacyjną, oświetleniową, ciągi piesze, budujemy parkingi i układamy nową nawierzchnię.

– Całkowitych kosztów to jeszcze ich nie znamy. Przyjęliśmy model finansowania w formie Partnerstwa Publiczno – Prywatnego. Jest to kontynuacja inwestycji Dziwnowskiej – Chrobrego – Mieszka I. Obecnie kwota opiewa na kwotę 12 mln złotych, z czego koszt inwestorski koszt wynosi 6,8 mln złotych. Po złożeniu wniosku o dofinansowanie otrzymaliśmy wsparcie finansowe w kwocie 2 mln złotych. Po wysłaniu zapytań do różnych firm, zgłosiła się jedna z którą odbyliśmy dialog techniczny. W jego trakcie doszliśmy do wniosku, że kwota zadania może wynosić 10 mln złotych z obsługa na 10 lat. Przy założeniu, że jest to kwota za wysoka, podjęliśmy decyzję o ponownej analizie kosztów i przedstawieniu ich na bazie kosztorysu wykonawczego. Nie wyobrażam sobie, żeby ta kwota 10 mln miała miejsce, z pewnością będzie ona niższa. Przy założeniu, że wykonamy wszystkie zadania, to inwestycja będzie kosztować około 9 mln złotych, przy kosztorysie inwestorskim w wysokości 6,8 mln złotych. Chce podkreślić, że nie otrzymaliśmy jeszcze 2,7 mln złotych dofinansowania. Te środki zostaną nam przekazane po ostatecznym rozliczeniu. Dziś nie możemy mówić o kwotach 10 czy 12 mln bo nie znamy ostatecznego kosztu. To jedna z najważniejszych inwestycji na terenie naszego miasta. To nie tylko remont nawierzchni, to wymiana oświetlenia, sieci wodno-kanalizacyjnej i sieci napowietrznej. To jedna z największych inwestycji w tej kadencji, więc głosy o zbyt wysokiej kwocie są na wyrost. Będziemy starali się zminimalizować te koszty. Musieliśmy wpisać tą kwotę we wniosku do Regionalnej Izby Obrachunkowej, tak aby uzyskać ocenę, dodam że pozytywną. Gwarantuje, że będzie ona niższa – stwierdza Burmistrz Stanisław Kuryłło.