– W sporcie podobnie jak w życiu miasta – liczy się zespołowa gra – mówi Burmistrz Mateusz Bobek. Samorządowiec wskazał kolejną swoją zrealizowaną obietnicę jaką była budowa sali sportowej wartej 4 mln złotych.

Nowoczesny obiekt został oficjalnie otwarty we Wrześniu. Sala w Wapnicy jest w pełni przystosowana dla osób z niepełnosprawnościami, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Inwestycja pochłonęła blisko 4 mln złotych.

Sala gimnastyczna wraz z zapleczem została zaprojektowana od strony południowej istniejącej szkoły i jest z nią połączona tzw. łącznikiem.