Po wielu miesiącach prac na finiszu znalazła się przebudowa ulicy Marii Konopnickiej w Wolinie. To jedna z sześciu modernizowanych przez samorząd ulic. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 3,6mln zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie.

Inwestycja obejmowała przebudowę drogi, w tym ciągów pieszych wraz z przebudową infrastruktury podziemnej tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej oraz budową systemu odprowadzania wód deszczowych i oświetlenia ulicznego.

Modernizację przeprowadzi firma „Mazur – Specjalistyczne Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Henryk Mazur” z siedzibą w Łożenicy.

– Serce rośnie, kiedy patrzy się na kolejne ulice Wolina wyłaniające się z chaosu, z jakim musieliśmy borykać się na przestrzeni ostatnich miesięcy. Przyglądając się jednak ostatecznemu efektowi trzeba powiedzieć, że naprawdę było warto – mówi Burmistrz Wolina dziękując radnym z klubu „Razem Zmieniamy Gminę Wolin”.

Niedługo nastąpi uroczyste otwarcie ulicy Konopnickiej. W tym miejscu warto przypomnieć, że równolegle w dalszym ciągu prowadzimy przebudowę kolejnych pięciu ulic Owocowej, Parkowej, Moniuszki, Niedamira oraz drogi do plaży wraz z wymianą infrastruktury towarzyszącej.