W ramach budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina powstanie najdłuższy tunel w Polsce. Będzie liczył 5 km długości. To drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim. GDDKiA otrzymało oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektu budowlanego w ramach drogi ekspresowej S6.

Zachodnia Obwodnica Szczecina (ZOS) będzie miała długość ok. 48,6 km. Ominie aglomerację szczecińską od zachodu i północy. Droga przejdzie pod Odrą tunelem, na wysokości Polic. Jak informuje GDDKiA, sąsiedztwo instalacji przemysłowych Zakładów Chemicznych w Policach spowodowało konieczność wydłużenia tunelu z 3,5 do 5 km. Będzie to drugi, obok budowanego tunelu pod Świną, obiekt tego typu na Pomorzu Zachodnim i jednocześnie najdłuższy tunel w Polsce.

Do GDDKiA spłynęły właśnie oferty cenowe w przetargu na opracowanie projektu budowlanego dla obwodnicy. Przetarg był podzielony na dwa zadania: pierwsze od Kołbaskowa do Polic oraz drugie od Polic do Goleniowa. Jak informuje Generalna Dyrekcja, dla zadania pierwszego wpłynęło pięć ofert. Najniższą cenę, 12,8 mln zł, zaoferowała firma Mosty Katowice. Dla zadania drugiego złożonych zostało osiem ofert. Najniższą kwotę, 17,9 mln zł, zaoferowała firma SWECO. Teraz oferty będą sprawdzane. To właśnie w ramach tego drugiego zadania będzie budowa tunelu pod Odrą.

Jak będzie wyglądał tunel? GDDKiA opublikowała wizualizację trasy, która ma biec pod rzeką. Od 2017 r. jest już wydana decyzja środowiskowa dla tej inwestycji. Natomiast dokumentacja koncepcyjna wraz z badaniami podłoża została zakończona i zatwierdzona w czerwcu 2021 r.

Budowa Zachodniej Obwodnicy Szczecina znajduje się w projekcie Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 roku. Wcześniej droga była planowana do realizacji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.