W dniach 19-20 maja po raz trzeci odbędzie się „The Jómsborg Conference” – konferencja naukowa współorganizowana przez Muzeum Regionalne im. Andrzeja Kaubego w Wolinie i Centrum Badań Nordystycznych i Staroangielskich Uniwersytetu Śląskiego.

Rola Bałtyku jako węzła komunikacyjnego pomiędzy różnymi częściami średniowiecznej Europy jest trudna do przecenienia. Morze było obszarem różnorodnych interakcji politycznych, kulturowych i ekonomicznych między mieszkańcami jego brzegów i sąsiednich terytoriów. Współistnienie różnych czynników, takich jak wierzenia, język, kultura materialna, które zarówno ujednolicały, jak i różnicowały cały region, zaznaczyło jego wyjątkowy status i skłoniło uczonych do stworzenia terminu „strefa bałtycka”, aby objąć ją jako odrębny byt historyczny. Zjawisko to odzwierciedlają m.in. wzmianki o Bałtyku w licznych przekazach pisanych powstałych w różnych częściach współczesnej Europy i poza nią.

Celem konferencji jest położenie szczególnego nacisku na staronordyckie/islandzkie utwory literackie i zbadanie sposobu w jaki średniowieczni Skandynawowie, którzy używali takich terminów jak Eystra Salt, Austrvegr na określenie Bałtyku, przedstawiali zarówno morze, jak i region w swoich dziełach. Takie podejście podyktowane jest przede wszystkim zakresem działalności literackiej na Północy, a także długowiecznością i złożonością korpusu źródeł. Uczestnicy konferencji skupią się na poszczególnych przekazach, przeanalizują ich charakter i znaczenie oraz rolę, jaką odgrywają w naszym dzisiejszym rozumieniu średniowiecznej strefy bałtyckiej.

źródło:
Muzeum Regionalne w Wolinie