dniu Św. Mikołaja, 6 grudnia br. nastąpił oficjalny odbiór inwestycji miejskiej, pn. „Termomodernizacja obiektów szkolnych na terenie Gminy Międzyzdroje”. Prace inwestycyjne obejmowały wykonanie termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. prof. dr.  Władysława Szafera w Wapnicy przy ul. Jodłowej 3. Zgodnie z harmonogramem i zakresem prac wykonano izolacje pionowe przeciwwilgociowe ścian fundamentowych, izolacje termiczne ścian fundamentowych z płyt poliestrowych, ścian zewnętrznych z płyt styropianowych, stropu nad poddaszem z płyt wełny mineralnej, zewnętrzną instalację odprowadzenia wód opadowych. Częściowo wymieniono wyeksploatowaną technicznie stolarkę otworową oraz oprawy oświetlenia wewnętrznego na ledowe.

Wykonawcą wszystkich robót,  wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego była firma „LUX-DOM Iwona Fogt-Busler” z siedzibą przy ul. Kazimierza Pułaskiego 2/1 w Świnoujściu.  Termin wykonania zadania zgodny z umową obejmował okres od 14 maja 2018 r. do 30 listopada 2018 r., a wartość wykonanych robót zgodnie z umową wyniosła 977 629,63 zł brutto. Już dzisiaj uczniowie i nauczyciele mogą w pełni korzystać z walorów zmodernizowanej szkoły.  

Tekst: Antoni Łozowski,  Anetta Czyżak UM Miedzyzdroje
Fot. SP2 w Wapnicy