Teren otaczający kaplicę w Kamieniu Pomorskim zmieni swój wizerunek. Gmina ogłosiła przetarg na zagospodarowanie.

Prace obejmują zagospodarowanie terenu, rozbiórkę otaczającej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni, wymianę słupów oświetlenia, montaż nowych ławek, koszy na śmieci oraz innych elementów małej infrastruktury.