Służy szybszej pomocy potrzebującym, szczególnie w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Numer 112 na terenie Unii Europejskiej i wielu krajów poza nią pozwala połączyć się z operatorami, którzy skierują na miejsce zdarzenia policję, straż pożarną czy inne służby. 11 lutego obchodzimy Europejski Dzień Numeru 112.

Wykręcając numer 112 można zgłosić m.in. pożar, wypadek samochodowy, czy przemoc domową. W całej Europie, 24 godziny na dobę. Należy tylko dokładnie opisać zdarzenie, podać adres, oraz dane kontaktowe. To operator decyduje, jakie służby jadą na akcję.

Za nieuzasadnione wezwanie służb ratunkowych grozi kara. Portfel żartownisia uszczuplić może się wówczas nawet o kilka tysięcy złotych. Służby ratunkowe, interweniując w nieuzasadnionych przypadkach, mogą wystąpić o zwrot kosztów przeprowadzenia niepotrzebnej akcji. Sprawa może zakończyć się w sądzie.

Jeśli jesteśmy zmuszeni do zaalarmowania służb ratunkowych, po zgłoszeniu się operatora należy bardzo krótko opisać zdarzenie. Odpowiadać precyzyjnie na ewentualne pytania zadawane przez operatora. Określić dokładny adres lub sposób dotarcia na miejsce zdarzenia. Podać swoje dane tak, aby służby mogły ponownie skontaktować się ze zgłaszającym. Nie rozłączać się aż do momentu wyraźnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez operatora.