TELEWIZOR TOSZIBA 2 WEIŚĆIA USB 1 EURO WEIŚĆIE DO KOMPUTERA DIWIX W BARDZO DOBRYM STANIE NIEZNISZCZONY MOGE DOWIEŚĆ JAK NJEDALEKO I PODŁONCZYĆ CENA 320 ZŁ LEDOWY