W projekcie rozporządzenia Ministerstwa Obrony Narodowej przekazano, kogo obejmie przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa. Będą to mężczyźni w wieku 19 lat, a także ci w wieku od 20 do 24 lat bez orzeczonej kategorii oraz kobiety, które mają kwalifikacje przydatne w wojsku.

Jak wynika z rozporządzenia MON, kwalifikacja wojskowa w 2023 roku ma się odbywać od kwietnia do końca czerwca. Do stawienia się na kwalifikację mają zostać wezwani mężczyźni urodzeni w 2004 r. oraz osoby urodzone w latach 1999-2003, które nie mają kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jednak okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii przed zakończeniem kwalifikacji.

Projekt przewiduje także, że do kwalifikacji mają się stawić kobiety urodzone w latach 1999-2004, które w roku szkolnym lub akademickim 2022/23 kończą studia wyższe lub naukę w szkołach policealnych określonych specjalności.

Do stawiennictwa na kwalifikację zobowiązują zgodnie z ustawą kwalifikacje lub wykształcenie wymagane do wykonywania zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostów laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Na kwalifikację mają się stawić ponadto osoby, które w przyszłym roku kończą 60 lat, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby.