Gmina Kamień Pomorski przedstawiła plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie planuje przeprowadzić w 2019 roku. Wśród szeregu usług znajdujemy długo wyczekiwaną przebudowę ulic Dworcowej, Jedności Narodowej i Zdrojowej, przebudowę sieci pod tymi ulicami, budowę świetlicy w Rekowie oraz zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.