Sejm uchwalił w czwartek nowelę ustawy o podatku akcyzowym, która zawiera także przepisy wydłużające okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw do 30 czerwca 2023 r.

Ustawa zawiera m.in. zapisy, na mocy których okres niepobierania podatku od sprzedaży detalicznej od sprzedaży paliw został wydłużony do 30 czerwca 2023 r. Obecnie zawieszenie poboru podatku od sprzedaży detalicznej paliw obowiązuje do końca tego roku.

Wcześniej Komisja Europejska miała uwagi do rozwiązań zawartych w opracowanej przez polski rząd tarczy antyinflacyjnej. Chodziło o obniżone stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy. Dlatego rząd zapowiedział już zmiany w tarczy.

Głównym celem projektu nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym jest ograniczenie obowiązków administracyjnych i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej.