W czasie, gdy przemiany dynamicznie zachodzą w naszym społeczeństwie, na pierwszej linii tych zmian często znajdują się sołectwa – niewielkie, ale niezmiernie ważne jednostki samorządu terytorialnego. Dzień za dniem pracują społecznie, inwestując środki z funduszu sołeckiego oraz gminy, starając się nieustannie, aby ich otoczenie stawało się coraz bardziej przyjazne i estetycznie upiększone.

Każda zmiana wprowadzana w sołectwach jest efektem świadomej pracy, której cel jest jasno zarysowany – poprawa wizerunku i estetyki otoczenia. Czy jednak te zmiany przynoszą oczekiwane rezultaty? Czy przyczyniają się do lepszego funkcjonowania społeczności? Czy wiedzie nas to wszystko w dobrym kierunku?

To pytania, na które odpowiedź mogą dać tylko Mieszkańcy. To oni, z perspektywy swojego codziennego życia, doświadczają skutków tych zmian. To oni zauważają, czy przestrzeń, w której żyją, staje się coraz bardziej przyjazna, czy jest estetycznie upiększona i czy poprawia się jakość ich życia.

W związku z tym, z radością rozpoczynamy przegląd sołectw, aby spojrzeć na to, co dzieje się na poziomie lokalnym. Chcemy przyjrzeć się tym zmianom, odkrywać je i doceniać. Chcemy zrozumieć, jak wiele się zmienia w tych małych społecznościach i jak te zmiany wpływają na życie ich mieszkańców. Rozpoczynamy od Sołectwa Gostyń, które nieustannie prezentuje zmiany zachodzące w codziennym otoczeniu. Nowe doniczki, nasadzenia, ławki czy przestrzeń do rekreacji. Podoba się Wam?