Szósty  przystanek dla  „wystawy wędrującej”  składającej się z 34 prac malarskich. Kolekcja prac   powstała podczas IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku (26.08.-02.09.2018). W  plenerze malarskim udział wzięli Słuchacze z 14 Uniwersytetów III Wieku z Województwa Zachodniopomorskiego i Wielkopolskiego pod kierunkiem artysty plastyka Jana Michała Szewczyka ze Szczecina.  Po odbytej wędrówce w Kołobrzegu, Golczewie, Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie, Gryficach wystawa dotarła do PDK w Pyrzycach i będzie gościć  od 11.02 – 08.03. 2019r. następnie przejedzie do Gryfina ( wernisaż  11.03. br.), kolejno do Koszalina, Białogardu, Bornego Sulinowa i Szczecina do Urzędu  Marszałkowskiego, pod koniec sierpnia wróci do Dziwnówka na V Letnią Szkołę Seniora, aby autorzy  prac mogli odebrać i zawieźć do własnej galerii.

Otwarcia wystawy dokonała Pani Wioletta Leśniewska – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki w Starostwie Powiatowym w Pyrzycach, Pani Zenobia Walczak – Prezes UTW w Pyrzycach, Janina Kołodzińska – Prezes UTW w Golczewie.

Pyrzycki Uniwersytet III Wieku reprezentowały malarki:   Lila Boczkowska i Wiktoria Wiszniowska – Kijana , Golczewo reprezentowali autorzy prac: Helena i Marian Włodarczykowie, Marianna Michalak, Elżbieta Wrzesińska, Maria Kloch, Janina Kołodzińska.

Podczas wernisażu  mogliśmy podziwiać prace malarskie: Doroty Łysiak  i Grażyny Stodulskiej z Kamienia Pomorskiego, Danuty Hofman i Elżbiety Śliwińskiej z Wałcza, Anny Dąmbskiej, Renaty Jasiul i Wandy Zabrockiej z Koszalina,  Anny Pileckiej z Białogardu, Marii Jastrzębskiej z Barlinka, Zdzisławy Kloczkowskiej, Joanny Rossy, Krystyny Hasse, Bożeny Górak i Bogusławy Kryczki z Gryfina, Teresy Janik, Wandy Ordy i Anny Sochackiej z Polic, Marii Zalewskiej, Anny Nowak, Agnieszki Gemby, Mirosławy Szurlej i Ireny Gemby z Bornego Sulinowa, Elżbiety Matyjasek i Anny Winiarskiej z Gryfic, Jurka Markowskiego z Goleniowa, Eugeniusza Napierały z Miedzichowa i Dominiki Odrowąż ze Szczecina.

Wernisaż,  to miłe spotkanie  uczestników pleneru malarskiego,  przybyłych gości, słuchaczy i mieszkańców Pyrzyc, wydarzenie sprzyjające  prezentacji wspólnego dorobku, dzielenia się dobrymi emocjami, to także okazja do budowania sieci wzajemnego wsparcia miedzy  Uniwersytetami z Regionu.

W  Seniorach drzemie wiele pasji, wystarczy tylko stworzyć okazję,   na potwierdzenie Pani Prezes Zenobia Walczak odczytała wiersz pt. „Senior wszystko może gdy siedzi nad morzem” autorstwa Mieczysławy Napiórkowskiej – Nowak z Pyrzyc,  która trafnie zilustrowała atmosferę IV Letniej Szkoły Seniora w Dziwnówku, wiersz został zamieszczony w Kalendarzu na 2019 rok.

Dziękujemy za  zorganizowanie wystawy  i możliwość prezentacji dorobku artystycznego Seniorów.

Janina Kołodzińska – organizator autorskiego projektu „ Letnia Szkoła Seniora”
Foto – Józef Legiędź – UTW Pyrzyce