W związku z zakończeniem wakacyjnej przerwy w okolicach szkół widoczny jest wzmożony ruch pojazdów i pieszych. Policjanci kamieńskiej jednostki od początku września prowadzili działania profilaktyczne, pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Działania te mają na celu przypomnienie zasad bezpiecznego poruszania się...