Nowelizacja prawa energetycznego wprowadza m.in. harmonogram wymiany starych liczników na inteligentne. Jednocześnie zakłada, że nie będzie można profilować obywateli na podstawie analizy danych pomiarowych.

Sejm w czwartek (15.04) znowelizował przepisy Prawa energetycznego. Zmiany zakładają m.in. stworzenie CSIRE (czyli centralnego systemu informacji rynku energii oraz wprowadzają harmonogram montażu tzw. inteligentnych liczników. Za było 443 posłów, trzech było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu.

Nowela Prawa energetycznego przewiduje stworzenie centralnego systemu informacji rynku energii, którego operatorem – OIRE – będzie operator systemu przesyłowego energii elektrycznej, czyli PSE. Ustawa precyzuje to, jakie dane będą mogły być gromadzone i udostępniane. Nie będzie dozwolone profilowanie na podstawie danych pomiarowych.

Nowela przewiduje harmonogram montażu przez operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD) energii elektrycznej inteligentnych liczników (zdalnego odczytu). Do końca 2023 r. ma je mieć zamontowanych co najmniej 15 proc. odbiorców danego OSD, w 2025 – 35 proc., a na koniec 2027 r. ma ich być 65 proc., a do końca 2028 r. – już 80 proc.

Dane z liczników o pobranej z sieci i oddanej do niej energii będą sumowane w okresach co 15 min. Gromadzone będą dane o mocy, parametrach jakościowych i inne, których zbieranie będą przewidywać odrębne przepisy.

źródło:
PAP