Wszystkie osoby po 28-dniowym szkoleniu podstawowym jak również osoby, które wcześniej odbyły przeszkolenie wojskowe mają możliwość szkolenia specjalistycznego trwającego do 11 miesięcy w 8 batalionie remontowym w Kołobrzegu.

Możesz zyskać:

  • wynagrodzenie 4560 zł brutto
  • do 2 dni urlopu za każde 30 dni pełnienia służby
  • ewentualne zakwaterowanie w jednostce wojskowej na czas pełnienia szkolenia (nie musisz być skoszarowany)
  • wyżywienie w jednostce wojskowej na czas pełnienia szkolenia
  • pierwszeństwo w naborze do zawodowej służby wojskowej
  • pierwszeństwo do zatrudnienia w administracji publicznej

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby dołącza do wniosku: 

  • kopię dowodu tożsamości
  • kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie
  • kopie innych dokumentów potwierdzających kwalifikacje

Wniosek do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej