Jest zadbana, śliczna krajobrazem, ładem przestrzennym i architektonicznym. Jej mieszkańcy dbają o środowiskowo, a także tworzą aktywną i zintegrowaną społeczność lokalną. Takich wsi na Pomorzu Zachodnim nie brakuje. Te najlepsze mają szanse na nagrodę w konkursie marszałka „Piękna Zachodniopomorska Wieś” 2018.

Konkurs to zachęcenie społeczności lokalnych do aktywnego działania na rzecz atrakcyjności zachodniopomorskich wsi i poprawy jakości życia jej mieszkańców. Warto dbać o estetykę, krajobraz, chronić dziedzictwo kulturowe. Tą wieloletnią często pracę chcemy po prostu nagrodzić i wskazać jako wzór dla innych. – powiedział marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Do najpiękniejszej wsi na Pomorzu Zachodnim trafi aż 40 tys. zł. Dla jej społeczności to olbrzymie wsparcie finansowe, które pozwoli na zrealizowanie marzeń i inwestycji często do tej pory odkładanych na bliżej nieznaną przyszłość. Za zajęcie drugiego miejsce będzie przysługiwać nagroda w wysokości 30 tys. zł, a ostatnie miejsce na podium to 20 tys. zł. W ramach konkursu wręczone będzie także jedno wyróżnienie, a do nagrodzonej tym tytułem wisi powędruje 10 tys. zł. Łączna pula środków w konkursie wynosi 100 tys. zł.

– Doceniamy prawdziwych gospodarzy dbających o wspólne dobro, ład i harmonię. Doceniamy zaangażowanie lokalnych społeczności. O ostatecznym zwycięstwie może zdecydować nawet atrakcyjność wypoczynkowa danego obszaru wiejskiego. – mówi wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa.

Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 30 kwietnia 2018 roku na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Poszczególne sołectwa zgłaszają Gminy, z zastrzeżeniem że jedna Gmina może wskazać tylko jedno sołectwo. Dodatkowych informacji na temat konkursu udzielają pracownicy Wydziału Rolnictwa  i Rybactwa UMWZ pod nr tel. 91 44-10-215, 91 44-10-23.