Pomimo wakacji, zarząd UTW w Kamieniu Pomorskim nie próżnuje. Trzy osoby zaproszono do urokliwej agroturystyki w Łowiczu Wałeckim, na szkolenie z zakresu wolontariatu. Trochę odcięci od świata, w bajkowych klimatach i w atmosferze dominującej przyrody, spędziliśmy pięć dni. Program zajęć był bardzo obszerny i różnorodny.

Tematem szkoleń były sprawy związane z wolontariatem, przykłady wolontariatu w innych organizacjach i propagowanie niesienia bezinteresownej pomocy, a także sposoby komunikacji między personalnej, trudności na jakie napotyka się wtedy najczęściej oraz zasady poprawnego kontaktowania się między sobą. Zajęcia nie miały charakteru tylko wykładów ale były praktyczne i zmuszające do aktywności intelektualnej oraz fizycznej. Poza tym każdego dnia było dużo ruchu wykorzystując fantastyczne położenie agroturystyki „7ogrodów” w Łowiczu Wałeckim.

UTW Kamień Pomorski