Lokalna Grupa Działania zaprasza aktywnych członków zarządów oraz liderów organizacji pozarządowych (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) do udziału w bezpłatnym kursie szkoleniowym. Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj: https://tiny.pl/w7vt7

W ramach cyklu szkoleniowego zrealizowane zostaną m. in. następujące zagadnienia: animacja społeczna oraz współpraca z władzami lokalnymi, pozyskiwanie środków finansowych, zarządzanie zespołem, umiejętności interpersonalne, delegowanie zadań, negocjacje, wyznaczanie celów, finanse organizacji, efektywne zarządzanie czasem.

Szkolenia odbywać się będą w siedzibie LGD „Partnerstwo w rozwoju” – Wolin, Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Lokalna Grupa Działania