Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” serdecznie zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu kamieńskiego do udziału w cyklu szkoleń. Omówione zostaną zagadnienia dotyczące działania stowarzyszeń, w tym m. in.:
 
✔procedury i dokumentacja,
✔pozyskiwanie oraz rozliczanie dotacji,
✔zarządzanie finansami NGO,
✔promowanie działań oraz marketing,
✔ochrona danych osobowych,
✔wolontariat oraz zatrudnianie pracowników.
 
Dodatkowo uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z indywidualnego poradnictwa w zakresie tematyki objętej szkoleniami.
 
Udział jest bezpłatny. Ukończenie kursu potwierdzone zostanie certyfikatem. Szkolenia odbywać się będą w Wolinie – Dworek Woliński, ul. Zamkowa 24 w okresie od X.2021 do III.2022 (14 dni szkoleniowych).
 
W celu zgłoszenia wypełnij formularz rekrutacyjny: https://tiny.pl/97hqp
 
W projekcie mogą wziąć udział:
Stowarzyszenia
Fundacje
Koła Gospodyń Wiejskich
Ochotnicze Straże Pożarne
Organizacje Kościelne
 
Działania wykonywane będą w ramach projektu pt. „Trampolina do sukcesu dla organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, który finansowany jest przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021–2030.