Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Wolinie rozpoczyna nabór na nowy rok szkolny. Szczycimy się prawie 60-letnią tradycją kształcenia ogólnego i zawodowego. W naszej szkole uczą doświadczeni, wysoko wykwalifikowani i z dużym stażem pedagogicznym nauczyciele. Na terenie szkoły prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz organizowane są uroczystości, imprezy i wycieczki. Bierzemy aktywny udział w konkursach i zawodach sportowych.

W ramach projektów unijnych uczniowie zdobywają nowe umiejętności potwierdzone certyfikatami, a w czasie praktyk i staży doświadczenie zawodowe. Uczniowie wymagający pomocy objęci są opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Ofertę edukacyjną dostosowujemy do sytuacji na rynku pracy i aktualnych potrzeb środowiska lokalnego. W roku szkolnym 2021/2022 zapraszamy uczniów do Liceum Ogólnokształcącego  o profilu ogólnym. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym to  język polski i język angielski. Technikum kształci w zawodach technik hotelarstwa, technik budownictwa i technik reklamy. Szkoła Branżowa I Stopnia ma w ofercie zawód stolarza, elektryka i szkutnika. 

Wszelkie informacje zamieszczamy również na stronie naszej szkoły  www.zspwolin.pl w zakładce „rekrutacja”. W zakładce „szkoła” można zapoznać się z ofertą edukacyjną ZSP w Wolinie, w tym z charakterystyką poszczególnych zawodów. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.