Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało pakiet informacyjny dla dyrektorów szkół i placówek. Znajdą się w nim informacje dotyczące m.in. zakresu zadań dyrektora szkoły oraz współpracy z punktem szczepień przeciwko COVID-19.

MEiN opublikowało na swoich stronach pakiet informacyjny na temat organizacji szczepień w szkołach. W pakiecie m.in. poruszono kwestię obecności rodziców podczas szczepienia dziecka przeciw COVID-19. Poinformowano, że informacje przygotowane przez MEiN będą przekazane szkołom i placówkom za pośrednictwem Systemu Informacji Oświatowej.

W pakiecie informacyjnym dotyczącym organizacji procesu szczepień określono obowiązki i zadania dyrektora szkoły. Są wśród nich m.in.: zorganizowanie zajęć z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zebranie od rodziców deklaracji dotyczących udziału dziecka w szczepieniu, współpraca z punktem szczepień, zorganizowanie miejsca na przeprowadzenie procesu szczepień (w zależności od możliwości lokalowo-organizacyjnych szkoły).

Jak informuje MEiN, w materiałach znalazły się również informacje dotyczące zakresu zadań realizowanych przez punkty szczepień. „Punkty zapewnią m.in. obecność lekarza podczas kwalifikacji do szczepienia dziecka, przygotowanie kadry zespołu szczepiącego oraz utylizację odpadów medycznych, jeśli szczepienie będzie realizowane na terenie szkoły” – napisano.

Resort przekazał, że podczas akcji szczepień w szkołach zaszczepieni będą mogli być także rodzice uczniów oraz pracownicy szkoły. Z opublikowanych materiałów wynika, że do szczepienia przeciwko COVID-19, podobnie jak w populacyjnych punktach szczepień, wymagana jest zgoda przedstawiciela ustawowego dziecka na przeprowadzenie szczepienia. Musi być ona złożona na kwestionariuszu wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem. Rodzic nie musi być obecny podczas szczepienia – wskazano.

Wraz z materiałami informacyjnymi do szkół resort przesłał list Ministra Zdrowia do dyrektorów, nauczycieli i rodziców w sprawie szczepień uczniów w wieku 12-15 lat. „List odpowiada na wiele pytań i wątpliwości związanych ze szczepieniami nastolatków” – podkreślono.