Gmina Świerzno zaprezentowała harmonogram szczepień przeciwko wściekliźnie, jakie zostaną przeprowadzone w czterech miejscach na terenie tamtejszego samorządu. 

31.05.2023 – Będziszewo: godz. 15.00 – 15.30.
5.06.2023 – Świerzno: przy blokach – godz. 16.00-16.45 oraz przy
urzędzie gminy – godz. 17.00 – 17.30.
7.06.2023 – Jatki: godz. 15.00 – 16.30,
Ugory: godz. 16.45 – 17.00

Szczepienia przeprowadzi Gabinet Weterynaryjny Cztery Łapy lek. wet. Cezary Ćwikowski.