Wójt Gminy Świerzno przypomina mieszkańcom o szczepieniu drugą dawką przeciwko COVID – 19 w punkcie szczepień w Stuchowie oraz Chominie. Szczepienia odbędą się w poniedziałek (Stuchowo) oraz wtorek (Chomino).

Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (obcokrajowcy). Osoby nieletnie powinny przybyć na szczepienie z opiekunem prawnym. Informacje na temat szczepienia bez rejestracji można uzyskać w Gminie Świerzno przy ul. Długiej 8 – parter, pokój nr 2, bądź telefonicznie pod numerem telefonu: 91 38 32 793, 91 383 27 23 – Inspektor ds. ochrony zdrowia.

Szczepienia II dawką:

Poniedziałek 16.08 – w godzinach 16 – 18, Świetlica Wiejska Stuchowo

Wtorek 17.08 – w godzinach 16 – 18, Ośrodek Zdrowia w Chominie

UG Świerzno