Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbyły się w sposób analogiczny do roku minionego. Z uwagi na wciąż obowiązujące obostrzenia sanitarne, także i tym razem zrezygnowano z uroczystego apelu, okazjonalnych wystąpień oraz pododdziału reprezentacyjnego Wojska Polskiego. Upamiętnienie tego szczególnego w historii Polski wydarzenia, podkreślono złożeniem okolicznościowych wiązanek pod Pomnikiem Zwycięstwa (przez lokalne władze oraz reprezentantów gminnych instytucji, sołectw i organizacji).

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych.

Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że Konstytucja 3 Maja uchwalona 3 maja 1791 roku, była pierwszą w Europie (a drugą na świecie, po uchwalonej w Stanach Zjednoczonych) ustawą regulującą ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Jej zapisy, jak na koniec XVIII wieku, były bardzo nowoczesne (zakładały m.in. likwidację szlacheckiego prawa do tzw. liberum veto, wzięcie pod ochronę państwa ludności z najniższych warstw społecznych, trójpodział władzy) miały na celu stworzenie kompromisu pomiędzy szlachtą a królem, przy jednoczesnym wprowadzeniu szeregu innych, stanowiących odejście od dotychczasowej formuły rządów, ram prawnych.

Krzysztof Zawiliński