Święto Trzech Króli to zwyczajowa nazwa święta Objawienia Pańskiego. Co roku święto Trzech Króli obchodzi się 6 stycznia. Jego symbolem jest opisana w Ewangelii św. Mateusza historia przybycia do Betlejem, gdzie narodził się Jezus, trzech mędrców – Kacpra, Melchiora i Baltazara. Jak w Polsce obchodzi się święto Trzech Króli? Święto Objawienia Pańskiego to jedno z pierwszych świąt, które ustanowił Kościół. Obchody święta Trzech Króli mają uczcić pojawienie się i obecność Boga w historii człowieka.

Święto Objawienia Pańskiego wiąże się z historią trzech mędrców ze wschodu, czyli Kacpra, Melchiora i Baltazara, którzy podążając za gwiazdą Betlejemską przybyli do Betlejem oddać cześć Chrystusowi. Historia ta ma ścisły związek z symboliką święta Trzech Króli, czyli pokłonem ludzi pochodzących z różnych warstw społecznych i narodowościowych przed Bogiem. Stąd przedstawianie w późniejszym czasie trzech mędrców pod postacią osoby czarnoskórej, młodej i starej. Opis pokłonu Trzech Króli znaleźć można w ewangelii św. Mateusza (Mt 2, 1-12).

Jak obchodzi się święto Trzech Króli w Polsce?

W święto Trzech Króli, czyli 6 stycznia, w kościołach katolickim obchodzi się uroczystymi mszami i orszakami krolewskimi. Zwyczaj święcenia tego dnia złota i kadzidła pochodzi z przełomu XV i XVI wieku. Kredę zaczęto święcić dopiero od XVIII wieku. Po powrocie z kościoła wierni okadzają swoje domy poświęconym kadzidłem, natomiast kredą piszą na drzwiach wejściowych litery K+M+B oraz aktualny rok (lub C+M+B+2018). Litery pierwsze interpretowane są jako inicjały Trzech Króli. Jest to tez skrót łacińskiej inskrypcji „Christus Mansionem Benedicat” czyli „Niech Chrystus błogosławi temu domowi” przez świętych Króli i Mędrców. Święty Augustyn tłumaczył je jako „Christus Multorum Benefactor”, czyli „Chrystus dobroczyńcą wielu”. W święto Trzech Króli organizowane są także kolorowe, uroczyste orszaki, które przechodzą przez ulice wielu miast Polski.

Mirra, kadzidło i złoto: symbolika

Według ewangelii św. Mateusza Trzej Królowie przynieśli Jezusowi dary – mirrę, kadzidło i złoto. Każdy z tych darów ma inną symbolikę, nierozerwalnie związaną ze świętem Objawienia Pańskiego. Mirra jest symbolem wypełniania się proroctw i zapowiedzią śmierci Zbawiciela. Dawniej używano jej do balsamowania zwłok, jako pachnidło oraz kadzidło. Ma też właściwości lecznicze. Kadzidło jest symbolem godności kapłańskiej. W chrześcijaństwie symbolizuje też modlitwy unoszące się do Boga. Z kolei złoto jest symbolem godności królewskiej.

źródło:
Parafia Międzyzdroje