Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w rozwoju” zaprasza na wydarzenie pt. „Święto organizacji pozarządowych Powiatu Kamieńskiego”, które odbędzie się 24 września 2023 roku (niedziela) o godzinie 14.00 na Wolińskich Błoniach.

Wydarzenie będzie okazją dla stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, fundacji oraz innych organizacji pozarządowych, żeby zaprezentować mieszkańcom swoje osiągnięcia oraz ofertę, również ofertę kulinarną. Zaplanowano stoiska dla KGW oraz pozostałych organizacji pozarządowych z obszaru Powiatu Kamieńskiego.
Stowarzyszenia zainteresowane udziałem w tym przedsięwzięciu zapraszamy do kontaktu:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo w Rozwoju”
Dworek Woliński
ul. Zamkowa 24, 72-510 Wolin
tel. 603 614 261
koordynator@partnerstwowrozwoju.pl

Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na stronie: ŚWIĘTO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POWIATU KAMIEŃSKIEGO. Wydarzenie zakończy koncert znanego artysty – Antka Smykiewicza.

Organizator