Urząd Miejski w Dziwnowie informuje, że zgodnie z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, od dnia 18 marca 2022 roku można składać wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Wniosek wraz z załącznikami można otrzymać bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie w pokoju numer 8 lub pobrać z załączonych poniżej linków (pliki PDF). Prawidłowo wypełniony wniosek należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Dziwnowie  w  pokoju nr 8 lub przesłać w formie elektronicznej za pomocą platformy ePUAP:  /lt97ww13bx/SkrytkaESP.

WNIOSEK O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE

Zgodnie z §3 ust.2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku (Dz.U.poz. 605) Urząd Miejski w Dziwnowie rozpatrzy wniosek w terminie miesiąca od daty złożenia. Zgodnie z §3 ust.3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku (Dz.U.poz. 605) Gmina Dziwnów może uzależnić przyznanie lub wypłatę świadczenia od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia. Weryfikacji dokonują upoważnieni pracownicy urzędu gminy. Zgodnie z §3 ust.4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 roku (Dz.U.poz. 605) świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, lub gdy we wniosku, o którym mowa z art. 13 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku podano nieprawdę.

Krzysztof Zawiliński
MOSiK Dziwnow