Dyplomy potwierdzające uzyskanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów wręczył dziś najzdolniejszym uczniom szkół średnich wicewojewoda Marek Subocz w towarzystwie wicekuratora oświaty Jerzego Sołtysiaka. W uroczystości w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim wzięli udział stypendyści, dyrektorzy szkół, nauczyciele i rodzice uczniów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miasta Świnoujście.

19 lutego br., w Sali Rycerskiej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów z powiatów: choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfickiego, gryfińskiego, kamieńskiego, łobeskiego, myśliborskiego, polickiego, pyrzyckiego, stargardzkiego i miasta Świnoujście.

W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Ministra Edukacji Narodowej otrzymało 29 uczniów i absolwentów szkół z województwa zachodniopomorskiego. Stypendium to jest formą nagradzania uczniów publicznych szkół dla młodzieży i niepublicznych szkół dla młodzieży (o uprawnieniach szkoły publicznej), uzyskujących wybitne osiągnięcia edukacyjne lub sportowe. Stypendium ma formę jednorazowej nagrody pieniężnej, która wynosi 3000 zł. W roku szkolnym 2018/2019 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymało 189 uczniów z województwa zachodniopomorskiego.

Stypendium to może uzyskać każdy uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje się jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym i wynosi 258 złotych miesięcznie. Pieniądze są wypłacane ze środków budżetu państwa.

Gratulujemy m.in. Pani Karolinie Nowak z Technikum Hodowli Koni oraz Natalii Wirszyc z Technikum Leśnego, Wiktorii Frydrych z Technikum Żywienia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kamieniu Pomorskim.

źródło:
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki,
Kuratorium Oświaty,
Technikum Hodowli Koni w Benicach