Umowa na realizację wartej blisko 7 mln złotych inwestycji podpisana! W Stuchowie, w obecności Wojewody Zbigniewa Boguckiego, posła Leszek Dobrzyński oraz Anny Pawlak dyrektor ds. inwestycji szczecińskiego oddziału Banku BGK odbyła się uroczystość związana z jedną z największych inwestycji w Gminie Świerzno.

Inwestycja będzie polegała na zaprojektowaniu i wykonaniu przebudowy oczyszczalni ścieków w Stuchowie z zastosowaniem technologii modułowych oczyszczalni ścieków ze stałym blokowym złożem biologicznym w konstrukcji zbiornika ze stali kwasoodpornej. Oprócz tego firma „Sanbud” z Myśliborza będzie zobowiązana do wykonania przyłączy na odcinku Starza – Stuchowo.

Prowadzone na terenie okolicznych samorządów inwestycje są dofinansowane i realizowane ze środków podatników. To Wy płacicie podatki przez wiele lat, więc zasługujecie na nowe drogi, oczyszczalnie czy szkoły. Ktoś może powiedzieć, ale przecież płacimy podatki od lat, więc dlaczego nic się nie robiło? Na tym polega rola odpowiedzialnego rządu, żeby sprawiedliwie i mądrze gospodarować środki. Kierować je nie tylko do Warszawy czy Poznania, ale także Świerzna czy Kamienia Pomorskiego – tłumaczył poseł Leszek Dobrzyński.

« z 10 »

Inwestycja nie byłaby możliwa, gdyby nie dofinansowanie w ramach rządowego Programu „Polski Ład”.  – Dopóki będziemy przy władzy, będziemy robić wszystko, żeby zadania inwestycyjne były kontynuowane, bo jeśli dzisiaj zatrzymamy inwestycje to jest to najlepsza droga do tego, żeby doprowadzić do katastrofy polską gospodarkę i samorządy – podkreślał wojewoda Zbigniew Bogucki.