To były zajęcia doskonalące w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych. Wzięli w nich udział strażacy ochotnicy z Gostynia oraz Świerzna.

Szkolenie obejmowało m.in. teorię dotyczącą procesu palenia, sposobów gaszenia oraz profilaktykę nowotworową wśród strażaków.

Część praktyczna obejmowała w szczególności: demonstrację zjawisk pożarowych na domkach, współpracę w rocie w trakcie gaszenia pożaru wewnętrznego, operowanie prądami gaśniczymi i kontroli pożaru.