Wielkie święto dla strażaków ochotników ze Stawna. Dzięki montażowi finansowemu oraz nabyciu przez kamieńskie PSP nowych wozów do Stawna trafiło gaśnicze Renault. Przekazanie odbyło się w obecności władz samorządowych, posła Leszka Dobrzyńskiego oraz strażaków z Panstwowej jak i Ochotniczej Straży Pożarnej.

To bardzo ważny dzień i moment dla naszej Gminy oraz Jednostki OSP w Stawnie. Pozyskanie wozu średniego przyczyni się przede wszystkim do wzmocnienia ochrony pożarniczej w gminie, zwiększenia zdolności operacyjnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawnie a także znacznie wpłynie na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, użytkowników i uczestników dróg, tych wszystkich którzy w danym momencie będą potrzebowali pomocy zgodnie z zasadą: „Bogu na Chwałę i ludziom na pożytek” – podkreśla Burmistrz Kuryło.

Nowy wóz pojawił się w Stawnie dzięki staraniom tamtejszych Ochotników oraz Komendy PSP w Kamieniu Pomorskim.

Do przekazania samochodu pożarniczego przyczynili się również Radni Rady Gminy którzy pozytywnie zaopiniowali wniosek o przekazanie z budżetu gminy kwoty 150 tys. złotych.

– Dodam, że w chwili obecnej trwają prace nad rozbudową remizy, która w niedługim czasie będzie miejscem zgodnym z oczekiwaniami strażaków ochotników – podkreśla Burmistrz.

« z 27 »