Czwartkowe popołudnie to podwójne święto dla strażaków z Trzebieszewa. Mogą się oni już oficjalnie cieszyć z nowego wyglądu swojej remizy, a także sprzętu do ratowania ludzkiego życia. Wszystko w ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Stanisława Kuryłłę na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Specjalistyczny sprzęt otrzymali także Strażacy z Jarszewa, Trzebieszewa, Stawna oraz Rozwarowa.

W ubiegłym roku obchodziliśmy 70 – lecie działalności. Budynek straży niestety odstraszał, więc podjęliśmy decyzję o jego termomodernizacji. Cieszę się i gratuluje, że dzięki nowemu wyglądowi remizy będziecie mogli przystępować chyba z większą satysfakcją do wszelkich działań – zaznaczył Burmistrz Stanisław Kuryłło – Pracę straży ułatwi także sprzęt z Ministerstwa Sprawiedliwości, mający wspierać Ochotnicze Straże Pożarne. To wsparcie nie byłoby możliwe, gdyby nie realizacja działań związanych z pozyskaniem tych środków. W tym miejscu warto podziękować pani Julicie Kościk, która przyczynia się, aby nasze struktury były jednymi z najlepszych w województwie. 

W ramach dofinansowania jednostki OSP Jarszewo, Trzebieszewo, Stawno, Rozwarowo otrzymały m.in. :  torbę R1 wraz z wyposażeniem (nosze typu deska, szyny typu Kramer), automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), detektory napięcia oraz wielogazowe, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,  plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi, pilarki do drewna, bosak dielektryczny, latarki akumulatorowe oraz parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Jestem zbudowany zaangażowaniem lokalnych samorządów we wspieranie pożarnictwa. Dziękuje, bo jako komendant odpowiedzialny za Krajowy System Ratowniczo – Gaśniczy, też pomagam się i staram współpracować. Ten sprzęt nie jest tylko dla strażaków, ale dla bezpieczeństwa mieszkańców i turystów – podkreślał mł. brygadier Roman Pikulski.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.  Pozyskano środki finansowe w kwocie 38 515,95 zł, przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania. Z kolei termomodernizacja remizy została sfinansowana ze środków Gminy Kamień Pomorski.