Jeszcze kilka lat temu gnieździli się w malutkim budynku. Dziś, dzięki dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych samorząd zrealizował zadanie, które w godny sposób pozwoli pracować ochotnikom z Lubina.

Gmina Międzyzdroje otrzymała 1,1 mln złotych na ten cel, a całość inwestycji pochłonęła 2,2 mln złotych. Zakres inwestycji objął rozbiórkę istniejącego budynku remizy OSP wraz z ogrodzeniem i nawierzchnią, budowę budynku remizy OSP wraz z centrum szkolenia straży pożarnej oraz niezbędną infrastrukturą oraz budowę miejsc postojowych, dróg wewnętrznych i chodników.

Niezmiernie się cieszę, że mimo tych trudnych czasów nie zwalniamy tempa w pozyskiwaniu funduszy i w działaniach, dzięki którym nasza gmina rozwija się na wielu płaszczyznach. Z tego miejsca chciałbym podziękować wszystkim pracownikom merytorycznym, bez których nie udałoby się nic! To miejsce podniesie dyspozycyjność i gotowość bojową, a tym samym bezpieczeństwo społeczności lokalnej oraz turystów licznie odwiedzających Międzyzdroje – mówi Burmistrz Mateusz Bobek.