Pozyskali zewnętrzne środki, przeszli przeszkolenie i od teraz sami będą mogli po akcji – jeśli zajdzie taka potrzeba – wyprać swoje kombinezony.

W ostatnich dniach druhowie z OSP Golczewo zostali przeszkoleni z obsługi pralnicy oraz suszarki do ubrań specjalnych. Od tej chwili strażacy z terenu gminy Golczewo będą mogli po zakończeniu działań bojowych, jeżeli zajdzie taka potrzeba, szybko wyprać i wysuszyć swoje ubrania bojowe.

Stosowane podczas prania specjalne środki piorące i impregnujące pozwalają na skuteczne usunięcie wszystkich szkodliwych substancji jakie mogą osiadać na ubraniu strażaka podczas działań ratowniczych . A stosowana impregnacja zwiększa właściwości izolacyjne i hydrofobowe ubrań specjalnych.

Zakup został sfinansowany dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w ramach zadania : Dofinansowanie zakupu sprzętu , wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 2023 EkoStrażak.

Źródło:
OSP Golczewo