Jednostki OSP z gminy Golczewo uzyskały wsparcie finansowe na zakup nowego sprzętu. Wszystko dzięki  umowie podpisanej 24 lipca br. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie przez przedstawicieli gminy z  reprezentującym Ministerstwo Sprawiedliwości Dyrektorem Departamentu Spraw Nieletnich i Rodzinnych Mikołajem Pawlakiem.

Pieniądze będą pochodziły z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości. Jednostki OSP gminy Golczewo zakupią m.in. automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED) oraz torby R1 wraz z wyposażeniem.

UM w Golczewie