Strażacy Ochotnicy z Troszyna z dofinansowaniem na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem. Napisany wniosek znalazł się wśród 13 z 58 które uzyskały dofinansowanie. Nowy wóz będzie kosztował 871 tys. złotych. Dofinansowanie zewnętrzne pokryje aż 85% łącznej sumy jaką potrzeba na zakup.