Radni z Golczewa zdecydują o podniesieniu ekwiwalentu pieniężnego, wypłacanego za szkolenie lub udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych strażakom ochotnikom z terenu Gminy Golczewo.

Dotychczas w Gminie Golczewo obowiązywała stawka ustanowiona w 2022 roku i wynosząca odpowiednio 20 złotych za każdą godzinę działań ratowniczych lub akcji ratowniczej. Samorząd płacił 10 złotych za każdą godzinę rozpoczętego szkolenia lub ćwiczeń.

W najbliższy piątek (16.02) radni zdecydują o ewentualnej zmianie tych kwot odpowiednio na – 24 złote za każdą godzinę działań lub akcji ratowniczej oraz 13 złotych za godzinę ćwiczeń lub szkolenia.