Strażacy z Jarszewa, Trzebieszewa, Stawna oraz Rozwarowa zyskają dodatkowy sprzęt do ratowania ludzkiego życia. Wszystko w ramach umowy podpisanej przez Burmistrza Stanisława Kuryłłę na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

W ramach dofinansowania jednostki OSP Jarszewo, Trzebieszewo, Stawno, Rozwarowo otrzymają m.in. :  torbę R1 wraz z wyposażeniem (nosze typu deska, szyny typu Kramer), automatyczne defibrylatory zewnętrzne (AED), detektory napięcia oraz wielogazowe, zestaw uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów,  plandekę wielofunkcyjną do rozłożenia na ziemi narzędzi, pilarki do drewna, bosak dielektryczny, latarki akumulatorowe oraz parawany do osłony miejsca wypadku i zasłaniania ofiar wypadków.

Zadanie współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Ministerstwo Sprawiedliwości.  Pozyskano środki finansowe w kwocie 38 515,95 zł, przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania.