W środę 25 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz oraz Skarbnik Gminy Roman Kleszczyński podpisali umowę w ramach konkursu Funduszu Sprawiedliwości na doposażenie jednostek OSP gminy Wolin w sprzęt specjalistyczny. Umowę w imieniu Ministra Sprawiedliwości podpisał Dyrektor Departamentu Spraw Nieletnich i Rodzinnych Mikołaj Pawlak.  

Dofinansowaniem objęte zostały wszystkie jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wolin na ogólną kwotę ponad  106 tysięcy złotych.

– To kolejny projekt realizowany w ramach doposażenia w sprzęt i wyposażenie osobiste strażaków naszych jednostek. Mam nadzieję, że przyczyni  się to do jeszcze większej gotowości operacyjnej jednostek OSP, a tym samym zwiększy bezpieczeństwo mieszkańców i turystów. Dodatkowe wyposażenie poprawi również bezpieczeństwo  i komfort pracy ratowników biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. Warto także podkreślić, że projekt realizowany jest przy wykorzystaniu wkładu własnego w wysokości 1% wartości zadania – powiedział Burmistrz Wolina Eugeniusz Jasiewicz.