Jak co roku do maleńkich Kozielic zjechała się delegacja wszystkich okolicznych Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Golczewo. Tam w obecności Burmistrza Golczewa oraz władz wojewódzkich upamiętniono św. Floriana, patrona wszystkich strażaków. 

4 maja było szczególną okazją, by wyrazić wdzięczność Strażakom za ich służbę. Charakter pracy strażaków sprawia, że podejmowane decyzje mają bezpośredni wpływ na zdrowie i życie tych, którym często jako pierwsi spieszycie na ratunek.

Postawa bezinteresownej pomocy potrzebującym sprawia, że Straż Pożarna kojarzona jest z poczuciem bezpieczeństwa, wzbudza powszechny szacunek i zaufanie.