Budynek i nabrzeże dla pływających jednostek Straży Granicznej powstanie w sąsiedztwie Terminalu LNG w Świnoujściu. W ten sposób wciąż podnoszone jest bezpieczeństwo strategicznej infrastruktury.

W ramach kompleksowej ochrony obiektów infrastruktury krytycznej GAZ-SYSTEM rozbuduje także ochronę antydronową. Dziś odbyły się również ćwiczenia w zakresie przejmowania i unieszkodliwiania dronów.

Terminal LNG odpowiada za dostawy około 30% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny, a już niedługo, po ukończeniu budowy trzeciego zbiornika aż 50% gazu dla Polski będzie przechodziło przez Terminal LNG w Świnoujściu. Dlatego gazoport musi być bardzo chroniony. Temu służyło spotkanie z minister Anną Łukaszewską – Trzeciakowską – pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, przedstawicielami Gaz-Systemu i Straż Graniczna.

W lipcu br. Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. podpisał porozumienie z Dowództwem Wojska Obrony Terytorialnej. Najważniejsze założenia dokumentu to: współpraca szkoleniowa, budowanie odporności państwa, przygotowanie do współdziałania żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej i pracowników spółki w sytuacjach kryzysowych.

– Współpraca #WOT i GAZSYSTEM ma charakter nie tylko szkoleniowy, ale również wymiar operacyjny, zapewniający niwelację zagrożeń dla strategicznej infrastruktury gazowej w Polsce. Zwiększenie ochrony infrastruktury krytycznej, w tym takich obiektów jak np. terminal LNG w Świnoujściu, jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa energetycznego państwa i budowania społecznej świadomości w tym zakresie – mówi Wojewoda Zbigniew Bogucki.